Pritaikyti mokymai

Seminarų temų sąraše pateiki mano autoriniai seminarai. Dažnai į mane kreipiasi užsakovai, pageidaujantys parengti kvalifikacijos tobulinimo programą pagal jiems aktualias temas ir jų poreikius. Aš galiu padėti šiuo klausimu ir jums.

Dalyvaujate ES projekte ir reikia lektoriaus ar konsultanto. Savo įstaigoje norite surengti mokymus jums aktualia tema. Atsirado poreikis paglinti žinias esamų įstaigos aplikacijų ar sistemų srityje. Kreipkitės į mane. Aš padėsiu parengti mokymus, metodinę medžiagą. Taip pat įvykdysiu mokymus jūsų įstaigoje. Seminarus galiu vesti anglų bei rusų kalbomis.

Pritaikytų ir jums parengtų mokymų trukmė, temos, kaina derinami atskirai. Detalesnė informacija teikiama mob. tel. 8 ~ 67 522 225, el. paštu  donatas.bukelis<@>gmail.com.

 

Pritaikytų seminarų pavyzdžiai.

  • 2015 m. užsakytas pritaikytas seminaras anglų kalba Broadcasting your lessons. 

Program summary

Including Internet technologies such as YouTube in the classroom is imperative to meeting the educational needs of the young adult generation. In this trainings we will show you how to broadcast and share your slides, record a tutorial, edit it and share in the internet. Few webinars and online education tools will be introduced.

  • 2014 m užsakytas pritaikytas seminaras

Socialinių tinklų (Facebook) panaudojimas ugdymo procese 

Programos aprašymas

Socialinių tinklų, tokių kaip facebook.com populiarumas vis didėja. Mokiniai vis daugiau laiko praleidžia juose. Šiuo metu jie ten neturi galimybės mokytis ir bendrauti apie su mokslais susijusius dalykus. Šio seminaro tikslas supažindinti mokytojus su galimybe panaudoti facebook.com ugdymui ir mokinių užimtumui didinti su ugdymo procesu susijusiems dalykams socialiniuose tinkluose. Bus supažindinta su galimybėmis kurti puslapius facebook.com bei tikslines grupes, parengti ir dalintis mokymosi medžiaga ir kitais resursais.